JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. (* 25. 8. 1971)

Rudolf Cogan vystudoval právo na Univerzitě Karlově v Praze a finance na Vysoké škole ekonomické. Absolvoval také ucelený blok studia na University of New South Wales v Sydney.

Následně pedagogicky působil na VŠE a Univerzitě Pardubice. Ve své publikační a vědecké činnosti se zaměřoval na otázky vnitřní organizace obcí a krajů a jejich finančního systému. K tomu publikoval řadu článků, nejvýznamnější je monografie Krajské zřízení, která vyšla v nakladatelství ASPI v roce 2004. Tři roky pracoval jako advokátní koncipient.

Od roku 2002 je v Zastupitelstvu města Nová Paka za sdružení nezávislých kandidátů, jehož je předsedou (toto sdružení získalo od roku 1998 postupně 2, 4, 7 a nakonec 9 mandátů). Od roku 2006 působil jako místostarosta, od roku 2010 je starostou. Zaměřuje se především na právní otázky a řízení financí města.

Mimo politiku také podniká a sportuje. V letech 2010 až 2012 byl reprezentantem ČR a startoval na Mistrovství světa a Evropy.

Profil na webových stránkách TOP 09