Bazén

1. Aktuálně

Od konce června 2014 začala výstavba plaveckého bazénu v Nové Pace. Již v počáteční fázi se objevuje řada problémů. Výkopové práce narazili na neznámé kanalizační přípojky mateřské školy, a existují i další stavebně-technické problémy, ale to je u takové velké stavby běžné. Harmonogram výstavby má však jasné milníky, na nich bude město trvat, a smluvní pokuty za nedodání včas jsou značné.    

Firma Metrostav je dostatečně silná a zkušená, aby bazén dokončila dle plánu.

V současnosti se projektuje chodba spojující vstupní halu a ochoz sportovní haly, a to na žádost ředitele ZŠ Husitská. Bude tedy ještě jedno spojení bazénu a haly, diváci z haly budou moci zajít také do bufetu a WC v hale bazénu, kterou budou do areálu vstupovat. Nyní chodí diváci přes halu, kde je ovšem čistý provoz. Na této chodbě vznikne odpočinkový prostor pro děti. Toto spojení bude stát cca 4 mil. Kč.

Druhým doplněním projektu je venkovní brouzdaliště pro děti do 4 let. Vycházíme z jičínského vzoru, jak je na koupališti Kníže. Tedy mělký nerezový bazének s pojízdným plechem, klouzačkou a dalšími prvky pro děti. Dokola pak 5 m široká zámková dlažba, na které se mohou opalovat maminky a koukat na děti. Takové venkovní brodítko bude stát cca 2 mil. Kč.

2. Vývoj

Výstavba bazénu v Nové Pace je stará myšlenka z 60. let, kdy měl být 25m bazén na letním stadionu, kde již byly připraveny průchody z nynější správní budovy – jejich znatelnost na fasádě skončila teprve s novou omítkou na konci století. V novější době myšlenka dochází naplnění od roku 2006, kdy Sportovci pro Novou Paku zařadili bazén do svého volebního programu a volby vyhráli. Následně v roce 2007 vznikla komise pro bazén a vznikla představa o tom, jak by měl bazén vypadat. Bazén byl naplánován jako moderní, ale malý, úsporný, tak aby vyhovoval pro školní mládež. Základem je 25m závodní bazén z nerezového plechu. Tento „velký“ bazén bude mít 4 dráha a na něj navazuje menší dětský bazén s kluzačkami a pojezdným plechem.

Zvláštní péče se věnovala konstrukci vířivky, která bude docela velká a pečlivě vybavená. Vířivka bude umístěna v proskleném, jihovýchodním rohu, bude příjemné tam posedět s přáteli – bude vidět ven, a na druhou stranu zase na dětský bazén, pokud by přišel děd s vnoučaty. Především relaxační funkci bude plnit i parní komora. Od počátku se uvažovalo i venkovním menším bazénu – nebyla ale jistota, zda to už nebude moc drahé pro Novou Paku. Komise nechala vyprojektovat venkovní menší bazének, skluzavku pro dospělé a terasy pro pobyt venku, tedy hrací prvky pro děti a prostor pro slunění.

Jako projektant stavby byl vybrán Ing. arch. Jan Čížek. Architekt hodnotí přípravu takto: „Velice pozitivně hodnotím otevřenost celého procesu přípravy bazénu, což nebývá v našich podmínkách zvykem, s cílem dobrat se optimálního řešení a to jak z pozice umístění vlastního bazénu, tedy v tomto případě vhodně u školského areálu a dobře pro revitalizaci sídliště, tak i jak by měl být veliký a provozně a investičně náročný atd. Mým cílem bylo navrhnout dílo, které bude funkční, současné a zároveň dobře zapadne do kontextu města a života jeho obyvatel, tedy soulad mezi účelem (obsahem) a vzhledem (formou).“

3. Umístění bazénu

Zastupitelstvo nejprve rozhodlo, že bazén bude na sídlišti u školy. Druhou možností bylo sportovní centrum Máchovka. Zvítězila varianta propojení se školou a školkou, plus blízkost čtyřtisícového sídliště.

Pro umístění u zimního stadionu hovořilo využití odpadního tepla z chlazení ledové plochy, dopravní dostupnost, blízkost do centra města, klidná poloha, blízkost středních škol a dalších zařízení - vznikla by ucelená sportovní zóna.

Pro školu na sídlišti mluvilo to, že vznikne komplexní školský areál, bude tam tělocvična, bazén, škola, školka, venkovní sportoviště. Podstatná byla ekonomie provozu z důvodů úspory pracovních sil. Výhodami je i dopolední školské využití, jedna vstupní hala pro tělocvičnu a bazén, společná obvodová stěna, a dále připojení na centrální zdroj tepla v majetku města. Za přínosné se považovalo i jednoduché založení stavby, možnost získání dotace na rozvoj školského zařízení, zatraktivnění této části města pro obyvatele - revitalizace panelového sídliště (nebude jen ,,noclehárnou“), blízkost sídliště s cca 4000 obyvateli a využití pro mateřskou školu.

Následně stavbu architekt Čížek vyprojektoval. Vedení města chtělo, aby se výstavba bazénu dostala mezi akce podpořené z evropských peněz, tedy regionálního operačního programu. Bylo to rozjednáno s tehdejším vedením kraje, hlavní stranou na kraji tehdy byla ODS. Město to prezentovalo jako svou prioritu. Bazény byly v té době z evropských peněz podpořeny např. v Rychnově nad Kněžnou a Litomyšli.

Nové vedení kraje (v roce 2008 byly krajské volby) s ČSSD však na základě rady od místní organizace ČSSD nakonec jako nejdůležitější stavbu v našem městě vidělo provozní budovu bývalé nemocnice u kláštera a poslalo tam 30 mil. Kč z Evropské unie. Tyto peníze mohli jít na bazén – na více než jednu akci nemělo město naší velikosti nárok. ČSSD tak město Nová Paka připravilo o částku 30 mil Kč, pravděpodobně však vyšší podobné akce se podporovali v rozsahu 60 až 70 %; bazén měl stát v té době cca 90 mil. Kč.

Výsledek výběrového řízení

pořadí

cena bez DPH

DPH

s DPH

1

61 418 184,00 Kč

12 897 819,00 Kč

74 316 003,00 Kč

2

66 534 398,37 Kč

13 972 223,70 Kč

80 506 622,07 Kč

3

67 570 677,00 Kč

14 189 842,00 Kč

81 760 519,00 Kč

10

79 813 363,70 Kč

16 760 806,40 Kč

96 574 170,10 Kč

1. místo: Trigema Building, s. r. o.

2. místo: Metrostav, a. s.

3. místo: CL-EVANS, s. r. o.

4. Cena

Bazén byl v roce 2010 schválen v anketě mezi občany, když ji podpořilo 60 %, při účasti 3685 hlasujících z 7497 oprávněných voličů.

Bazén tak měl podporu a rozhodnutí občanů. Neměl však peníze - projektová cena byla přes 100 mil. Kč. Bylo to na počátku hospodářské krize a kalkulovali jsme, že výběrové řízení sníží cenu na 85 mil. Kč. K tomu jsme směřovali úspory, tak abychom bazén postavili za vlastní, tedy bez úvěrů. Velkým zásahem do shromážděných úspor byla tělocvična u téže základní školy, tedy tělocvičny přímo do budoucna navazující na bazén. Hasiči při všeobecné kontrole zjistili drobné změny ve střeše tělocvičny a zakázali její další používaní, pozdější zkoumání odhalilo závady ve statice budovy. Stará tělocvična musela být zbourána. Výstavba nové tělocvičny vyšla na 32,5 mil. Kč, hořický poslanec Zdeněk Lhota (ODS) nám z toho 10 mil. Kč zajistil jako dotaci ze státního rozpočtu (z tolik kritizovaného „medvěda“), ovšem 22,5 mil. Kč se zaplatilo z úspor na bazén. Stavbu tělocvičny jsme nakonec rozdělili na dva roky, abychom měli šanci na „medvěda“ i v roce následujícím.

Když jsme si byli jisti, na základě nového rozpočtového určení daní, že to zvládneme za své peníze, tak jsme zahájili výběrové řízení na dodavatele stavby. To bylo v létě 2012. Nejprve se ovšem modernizoval projekt bazénu, to vzalo půl roku. Pak firmy podali své nabídky, nejlevnější za 61,5 mil Kč dodala firma Trigema Building. Tuto nabídku město nejprve odmítlo, firma proti tomu podala námitky, kterým rada města vyhověla a navrhla firmě uzavření smlouvy. Pak ale zase firma od smlouvy odstoupila. Tak jsme oslovili druhého v pořadí, tedy firmu Metrostav, ovšem za 66,5 mil. Kč. S Metrostavem jsme poslední dva roky spolupracovali na výstavbě čistírny odpadních vod ve Staré Pace, mimochodem alce složitě financované, z různých dotací a příspěvků od budoucího provozovatele. Je to tak, že město čistička nakonec nebude nic stát, nicméně byla to pro město jako investora právě proto tak náročná a riskantní akce.

Pokud bychom cokoli udělali špatně, tak by každý chtěl své peníze zpět, tedy Evropská unie, stát i vodohospodářská společnost. A na druhé straně byli profesionálové z Metrostavu. Ti nám tak nic nedarovali a hádali se o každou korunu. Náš tým Albrecht, Kujan, Stuchlík však odvedl dobrou práci a o Metrostavu teď už víme, co umí a co ne, a jak s ním (spolu)pracovat. Velice důležité bylo, že jsme nebyli vydíratelní, stále jsme na účtu měli dostatek peněz. Rovněž teď není stavba bazénu žádným dobrodružstvím k 1. dubnu 2014 mělo město na účtu 83 mil. Kč, Tolik peněz město Nová Paka nikdy v dějinách na účtu nemělo.

Cena bazénu je tedy nakonec vyšší, nicméně máme na to firmu, která stavět umí, a je schopna poskytnout dlouhodobé záruky za kvalitu i vady. Menší firmy totiž některé věci neumí, což řeší subdodávku, a taky krachují a s tím zaniká i záruka. Metrostav normálně platí subdodavatelům, sice ne královsky, ale platí to, co se dohodlo. 

5. Kdy bude

Sportovci pro Novou Paku uváděli ve svém volebním programu pro období 2010-2014, že bazén postaví v letech 2011 a 2012. Dne 10. 4. 2014 byla na radnici v Nové Pace podepsána smlouva o dílo s firmou Metrostav a. s., jménem zhotovitele ji podepsal Ing. Petr Zábský, ředitel divize 9 Metrostav. Výstavba započala v květnu 2014 převzetím staveniště, s termínem dokončení 28. 11. 2015. Montáž technologie započne až v dubnu 2015. Snad by se mělo plavat před Vánocemi 2015.

Naším stavebním dozorem je Ing. F. Kujanem, odborník na vodní stavby. On již dozoroval původní čistírnu odpadních vod ve Staré Pace i její rekonstrukci v letech 2012-2013. Za technický dozor investora nad výstavbou zaplatíme 620 tis. Kč.  

6. Provoz

Provoz bazénu je koncipován na základě nízkých provozních nákladů, ale také poměrně nízkých příjmů. V Nové Pace nebude strojník na plný úvazek, moderní technologie je koncipována na obsluhu 3 h denně, tu by měl zajistit někdo s Termoreal, s. r. o.

Tato městská organizace by ostatně měla zajišťovat první, zkušební rok povozu. Městská teplárna bude do bazénu dodávat podstatnou část elektrické energie, jen za režijní výrobní náklady, nebude se platit nic za přenos; odhadem bude elektřina za polovinu. Pokud jde o teplo, které teplárna samozřejmě také dodá, tak vlivem zvýšeného odběru dojde k rozložení fixních nákladů na výrobu tepla, teplárna tak sníží (může snížit) cenu i pro své odběratele, tedy lidi ze sídliště.

Pokud jde o pracovní síly, tak plavčík je nutný, také pro úklid jedna síla, pokladna nebude otevřena stále, pravděpodobná je kombinace úklid + pokladna. Do budoucna je provoz koncipován na pronájem, je v zásadě provozuschopný při 3 pracovnících, může jít o zaměstnance nebo přímo provozovatele, pokud budou v nájmu. Pokud jde o příjmy ze vstupného, tak ty by neměly být rozhodující položkou, především chceme lidi motivovat, aby si koupili celoroční vstupenku za 1500 až 2000 Kč (1000 Kč zlevněné) na neomezený počet vstupů a délky návštěvy. Jednotlivé vstupné bude relativně vysoké. Naše školy budou mít rezervovány hodiny zdarma. Ztrátu takto koncipovaného bazénu odhadujeme na 2 mil. Kč.

 

Hodiny v bazénu by mohly být rozděleny přibližně takto:

6 - 8

8 - 12

12 - 16

16 - 20

20 - 22

 

Plavecká škola

2. ZŠ  a 2. MŠ

Veřejnost

Veř. permanentky

Veř. permanentky

Plavecká škola

1. ZŠ a 1. MŠ

Veřejnost

Veř. permanentky

Veřejnost

Veřejnost

Veřejnost

Veřejnost

Veř. permanentky

Veř. permanentky

Plavecká škola

2. ZŠ a 2. MŠ

Veřejnost

Veř. permanentky

Veř. permanentky

Plavecká škola

???

Veřejnost

Veř. permanentky

Veř. permanentky

Veřejnost

Veřejnost

Veřejnost

Veř. permanentky

 

 

Veřejnost

Veřejnost

 

Veř. permanentky = vstup jen na předplacenou vstupenku, která se ukazuje nebo zobrazuje plavčíkovi.

7. Závěr

Sportovci pro Novou Paku slíbili občanům Nové Paky bazén, stavbu komplikovanou a finančně náročnou. V daném kontextu se skýtá srovnání s výstavbou krajské nemocnice v Náchodě, která je za 1 miliardu Kč. Kraj 5 let vedený ČSSD nejprve svou pomalostí ztratil 400 mil. Kč evropskou dotaci, a teď si chce vzít úvěr 500 mil. Kč. Je fakt, že podobně ztratilo dotaci vedení Nové Paky. Kraj ovšem nemá dokončené ještě ani výběrové řízení na zhotovitele projektu. Obávám se, že nemocnice se jen tak někdo nedožije, a to jsou operační sály na zavření z hlediska hygieny. Rozpočet kraje je při tom 9 miliard Kč, náš městský 200 mil. Kč. Nynější právní úprava veřejného zadávání je značně složitá a působí skutečné problémy samosprávám, tedy krajům a obcím. Obchodní společnosti umí zákon o zadávání veřejných zakázek využívat, jak vyplývá z ústavy, mohou dělat vše, co není zakázáno. Veřejná správa ovšem může dělat jen to, co jí zákon dovoluje, a tak mají firmy určitou výhodu manévrování.

Náš bazén se dostává do další fáze, do fáze výstavby a financování. Sportovci pro Novou Paku spolu s mnoha dalšími členy zastupitelstva ze všech stran věří, že se dílo podaří a lidé si o příštích Vánocích zaplavou. Snad občané pochopí, že nemá smyslu hnát výstavbu, a že daný slib splníme se zpožděním. 

Fotogalerie: Bazén