2 dny

08.10.2014 11:53

Kam se poděly příjmy z rozsáhlého prodeje majetku města?

Za posledních dvanáct let město utržilo 145 milionů Kč. Ovšem pozor, do majetku města jsme investovali 550 milionů Kč z vlastních zdrojů a dalších 375 milionů z dotací. Celkem se do majetku města za 12 let investovalo přes 925 milionů Kč. Na účtu města je nyní 92 milionů Kč.

 

Město také něco dluží, ne?

Dluh města je jen 44,5 milionu Kč, z toho 28 milionů je závazek, který kryje a uhradí Vodohospodářská společnost za čistírnu odpadních vod. Reálně tak město nyní dluží jen 16,5 milionu za výkup pozemků. Jako ekonom jsem hrdý na stav financí a majetku města.

 

Za co se ta skoro miliarda utratila?

Jenom výčet velkých investic by byl rozsáhlý: nová radnice, Dukelské a Muzejní náměstí, domov pro seniory, rekonstrukce škol a školek, tělocvična u školy na sídlišti, sídliště jako celek, rekonstrukce čistírny, desítky silnic a chodníků, teď Jírovy sady, …

 

Není rozprodej městského majetku krátkozraký? Nebude tento majetek městu chybět?

O bytové domy se nejlépe starají ti, kteří tam bydlí. Privatizované domy vzkvétají. Dále jsme prodali pár nemovitostí pro podnikání a řadu menších pozemků. Pořizujeme strategické pozemky potřebné pro všechny občany nebo pro další rozvoj. Město tak v posledních letech získalo pozemky pro cca 200 rodinných domů a více než 150.000 m2 ploch vhodných pro rozvoj průmyslu.

Z menších, ale pro město klíčových nemovitostí mohu zmínit vykoupení proluky na náměstí (konečně to máme celé!) nebo všech pozemků mezi Domem dětí a mládeže a základní školou Husitská; vlastně u bazénu.